• Merhaba, mecbur kalmadıkça evden çıkma COVİD-19'a karşı sosyal izalosyon ve hijyenine dikkat et! #EvdeKal

Nevşehir Belediyesi En Az Lise Mezunu Memur Alımı Yapacak (Memur-VHKİ-Zabıta Memuru) Nevşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda , en az

merickuru

Kayıtlı Kullanıcı
26 Eki 2020
13
0
1
0
Cinsiyet
Erkek
Sınıf
Üniversite
Nevşehir Belediyesi memur alacak.
Nevşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir kamu iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda, Nevşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre farklı kadrolara kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. En az lise mezunları arasından yapılacak memur işe alımında başvuru bilgileri şu şekilde:
Belediye , yayımladığı ilanda aşağıdaki çalışma kadrolarına alım yapacağını duyurdu:
  • Tahsildar,
  • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
  • Zabıta Memuru
  • Veznedar
  • Bilgisayar İşletmeni
  • Mutemet
  • Memur
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
kesinlikle En az lise mezunları arasından yapılacak kamu personeli alımında başvuru genel koşulları şu şekilde:
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g.Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek
ÖZEL ŞARTLARI:
İlana başvuru yapacaklarda aranan özel şartlar ise şu şekilde:
a. İlan edilen kadro unvanları için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak,2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 ve KPSSP93 puan türlerinden, 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP94 puan türünden alım yapılacak olan unvanların karşısında belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c. Zabıta Memuru Kadroları için; Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekmektedir.Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
d.Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersialdığını transkript dökümüyle belgelemek.
f. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapan adayların, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU
İlana başvurular , 30 Kasım ile 4 Aralık 2020 tarihleri arasında aşağıdaki evraklarla birlikte alınacak:
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
Diplomaveyamezuniyetbelgesininaslıveyanoteronaylıörneğiveyae-devletüzerindenalınacakbarkotlumezuniyetbelgesi,(Aslıibrazedilmekkaydıylasuretleribelediyemizcetasdikedilebilir)
Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noteronaylı örneği,(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,
Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi aldığını gösterir belge.
Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
Zabıta memuru kadrosu için şahsen başvuru yapılacaktır. Diğer kadrolar için hem şahsen hem posta yolu ile Elektronik ortamda, Belediyemizin insankaynaklari@nevsehir.bel.tr internet/mail adresine müracaatlar yapılabilecek.
 

ŞUANDA OKUYANLAR (Kullanıcı: 0, Misafir: 1)