• Merhaba, mecbur kalmadıkça evden çıkma COVİD-19'a karşı sosyal izalosyon ve hijyenine dikkat et! #EvdeKal

Muğla İtfaiye Eri Alımı Başvuru Genel ve Özel Şartları

mendax

Paylaşım Ekibi
20 Eyl 2020
79
1
8
0
Cinsiyet
Erkek
Sınıf
Üniversite
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, en az lise mezunlarından C sınıfı sürücü belgesine sahip, KPSS'den en az 50 puan almış 50 itfaiye eri alımı ile, "itfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak." , "Acil Durum ve Afet Yönetimi önlisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak." şartlarını yerine getiren itfaiye eri alınacağı bildirildi. Önlisans mezunları için KPSS şartının 60 olduğuna dikkat çekilen duyuruda başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar ise şu şekilde oldu:

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak
adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
  bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
  zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
  iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
  çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve
  bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
  kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az
  1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı
  ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30
  yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye
  teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
  çıkarılmış olmamak,

Şahsen başvurularla ilgili ise yapılan bilgilendirmede 12 Ekim ile 16 Ekim tarihlerinde başvuruların alınacağına yer verildi. Resmi duyuruda, "12.10.2020 tarihinden 16.10.2020 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır." ifadelerine yer verildi.
 
 • Beğen
Tepkiler: İbrahim

ŞUANDA OKUYANLAR (Kullanıcı: 0, Misafir: 1)