• Merhaba, mecbur kalmadıkça evden çıkma COVİD-19'a karşı sosyal izalosyon ve hijyenine dikkat et! #EvdeKal

Kadın Erkek Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Başvurusu Başlıyor

mendax

Paylaşım Ekibi
20 Eyl 2020
79
1
8
0
Cinsiyet
Erkek
Sınıf
Üniversite
Kadın erkek zabıta memuru ve itfaiye eri alımı başvurusu başlıyor.

Sakarya ile Kağıthane Belediyesi tarafından yayımlanan memur alımı ilanlarına başvurular başlıyor. Belediye Başkanlıkları bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak memur alımında başvuru bilgileri yazımızda.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İstanbul Kağıthane Belediye Başkanlıkları bünyesine yapılacak olan memur alımında adaylar zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarında istihdam edilecek.

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

İki ilana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 

ŞUANDA OKUYANLAR (Kullanıcı: 0, Misafir: 1)