• Merhaba, mecbur kalmadıkça evden çıkma COVİD-19'a karşı sosyal izalosyon ve hijyenine dikkat et! #EvdeKal

En Az Lise Mezunlarından Bekçi Alımı için Başvurular 2 Ekim'e Kadar Sürecek

mendax

Paylaşım Ekibi
20 Eyl 2020
79
1
8
0
Cinsiyet
Erkek
Sınıf
Üniversite
İstanbul'da istihdam sağlamak üzere 400 bekçi alımı yapılacağına ilişkin duyuru geçtiğimiz haftalarda yayımlandı ve tarihler belirlendi. İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi Başkanlığı'nca yapılan resmi duyuruda, 400 bekçi alımı için başvuruların 19 Eylül 2020 tarihinde başlayacağı, 2 Ekim'e kadar devam edeceği vurgulanırken, ilgili alım için başvuruların e-Devlet şifreleriyle pa.edu.tr adresinden online gerçekleştirileceği belirtildi. Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu, 31 yaşından gün almamış, beden kitle indeksi 18-27 arasında olması, 167 cm boya sahip olması gibi şartların yanı sıra başvuru kılavuzunda yer alan diğer başvuru şartlarını da yerine getirmesi gerekiyor.

400 Bekçi Alımı Duyurusunun Ardından Diğer Şehirler için de Bekleyiş Başladı

İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi Başkanlığı'nca yayımlanan 400 çarşı ve mahalle bekçisi alımı duyurusunun ardından, ilgili alımın sadece İstanbul için olduğunu gören adaylar, diğer illere de bekçi alımı yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Kısa süre önce hayata geçirilen bekçilik uygulamasının ardından özellikle gece işlenen suçlarda büyük oranda azalma görüldüğü, uygulamanın başarısının ardından bekçi istihdamlarının artırılmasına yönelik kararlar alındığı biliniyor. Öyle ki, geçtiğimiz dönemlerde Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerimizin köylerine de bekçi alımı yapıldı. İlerleyen dönemlerde diğer büyükşehirlerde de benzer uygulamaların hayata geçirilebileceği söyleniyor.

Peki Bekçi Alımı Başvuru Genel Şartları Neler?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate
alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002
tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve
sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz
kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm
bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan
konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak,
genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği
materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde
nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor
olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm
giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından
çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ
YATIRMAYACAKTIR.
 

ŞUANDA OKUYANLAR (Kullanıcı: 0, Misafir: 1)